Marjena zittend op de trap bij het rijksmuseum. Ze kijkt lachend in de camera

Afl. 173 Blijvend gewichtsverlies. Zo werkt het.

 

 

Het creëren van blijvend gewichtsverlies vraagt om drie vaardigheden. Zodra je die vaardigheden ontwikkelt is je succes onvermijdelijk. Je wordt slank en blijft dit ook.
Ik vertel je in deze aflevering welke vaardigheden dit zijn en hoe je die in Etenslessen ontwikkelt.

Het resultaat is niet alleen blijvend gewichtsverlies maar ook een relatie met eten waar je blij mee bent. Luister nu en ontdek de eenvoud van deze vaardigheden en het verschil tussen proberen en veranderen.

 


Wat je ontdekt: 

  • Drie vaardigheden voor blijvend gewichtsverlies.

  • De aanpak waarmee je die vaardigheden ontwikkelt.

  • Het verschil tussen proberen en veranderen.


 

Transcript Afl. 173

 

 

Hallo, hoe is het? Hoe gaat het met je? Etenslessen is geopend voor deelname. Kom erbij! Dit is het moment. We gaan jouw fantastische relatie met eten creëren en blijvend gewichtsverlies. Het gewicht wat een leven lang meegaat en wat je niet aan het volhouden bent, maar jouw nieuwe normaal is. En wat ik in deze les voor je ga doen is je meenemen in het hoe daarvan. Hoe creëer je dat? Hoe steekt dat in elkaar? Hoe heb ik dat in Etenslessen voor je vorm gegeven? En wat bedoel ik precies als ik met je praat over onvermijdelijk succes? Ik geloof in onvermijdelijk succes creëren in de mogelijkheid daarvan. En in deze les leg ik aan je uit wat ik daar precies mee bedoel.

Ik heb net een workshop gegeven. Een driedaagse workshop Stop overeten. En de ultra korte samenvatting van die workshop is dat overeten iets is wat je opruimt. Overeten is iets wat je opruimt. Dit is een perspectief wat je meestal niet gegeven wordt. Wat je wordt verteld is dat je op maandag gaat beginnen. Volhouden als een streep. Foutloos volhouden tot je op je streefgewicht bent. Ik geloof niet dat je daar wat van leren kan. Wat je ook terugziet in het feit dat je daarna altijd opnieuw aankomt. Vroeg of laat kom je opnieuw aan en dat is omdat je niet veranderd bent. Op het moment dat je besluit dat je overeten gaat opruimen, kun je daarvan leren. Als je een kamer binnenstapt en het is daar een rommel, jouw rommel, jij hebt die rommel gecreëerd, dan is de enige manier als je het niet kan delegeren om van die rommel af te komen, alles door je handen laten gaan. En pas als je alles door je handen laat gaan en bekijkt: hey, waar komt dit eigenlijk vandaan? Hoe heb ik deze rommel gecreëerd? Wat wil ik hiermee? Dan kun je iets veranderen en komt die rommel ook niet meer terug. En dat is hoe ik kijk naar stoppen met overeten en het creëren van blijvend gewichtsverlies. 

Tijdelijk gewichtsverlies is iets heel anders. Dat kun je inderdaad met dat volhouden creëren. Gewoon je best doen, jezelf onder druk zetten, kiezen op elkaar totdat je dat streefgewicht hebt bereikt. Jij bent niet veranderd. Je gewicht is veranderd, maar jij bent niet veranderd. En dat betekent dat het overeten wat je voorheen deed. De redenen waarom je dat deed, die zijn er nog steeds en die hebben gewoon op je liggen wachten tot het moment daar is dat het volhouden jou niet meer lukt.

Voor blijvend gewichtsverlies doe je iets anders. Je verandert van binnenuit. En hoe bouw je nou het geloof dat je dat kan? Dat doe je vanuit het besef dat je altijd alle macht hebt. Net nadat je hebt overeten is dat vaak het moment waarop je tegen jezelf zegt Ah, ik heb het verpest. Zie je wel, ik kom hier niet uit. Zie je wel, ik kan dit niet. Zie je wel? Dat blijvende gewichtsverlies is voor mij gewoon niet weggelegd. Ik verpest dat altijd weer. En wat ik je liet zien in de workshop is dat wat jij daar denkt is wat jij doet met alle macht die je op dat moment hebt. Je vertelt jezelf in jouw moment van macht, dat het waardeloos is wat je doet. Dat je hier nooit uit gaat komen. Dat je niet verder gaat komen en dat jij iemand bent die het altijd weer voor haarzelf verpest. Dat is wat jij met je moment van macht daar doet. En zodra je dat ziet kan je zien hoe waardeloos dat is. Het overeten wat je zojuist hebt gedaan bestaat al niet meer. Het is voorbij. Je kan het niet terugdraaien. Je kan het alleen nog een betekenis geven. En de betekenis die je het geeft. Dat is je moment van macht. Dat is je huidige moment. De enige plek waar jouw macht toegankelijk voor je is, is in het huidige moment.

Kan je dat zien? Ik duik er echt meteen vol in met je, maar ik denk dat je me kan volgen.

Dus als overeten iets is wat je opruimt en je hebt het net gedaan, dat kan je niet meer terugdraaien. Dan is dit het moment, jouw huidige moment, het enige moment waarop je toegang hebt tot al jouw macht. En die is er. Er is niets verloren, niets verpest. In je huidige moment heb je toegang tot al je macht. En als je jezelf in dat huidige moment niet vertelt dat alles is verpest en dat jij het altijd weer verpest, maar jezelf iets anders verteld. Iets wat van waarde is, iets wat het beste in jou naar boven haalt. Dan kun je, zoals ik dat in mijn programma noemen en aan je leer, de Etenslessen eruit gaan halen. Daarom heet mijn programma Etenslessen. Je gebruikt het overeten wat je nu nog doet om van te leren. En de gedachte die je daar altijd bij helpt is elk moment is fris en nieuw. Dat overeten wat je net deed bestaat al niet meer. Het is niks anders dan een verhaal in je hoofd en het verhaal wat je nu besluit om aan jezelf te vertellen. Dat. Daar ligt al je macht. En op het moment dat je in plaats van jezelf vertellen ik heb het weer verpest, waarom doe ik dat nou altijd weer? Ik vond het niet eens lekker. Wat ben ik toch een loser.

Jezelf vertelt: ik ga dat moment, dit huidige moment gebruiken, om te bouwen, om mijn fantastische relatie met eten te creëren. En dat kan ik doen door te leren van het overeten wat ik net deed. Wat was daar de Etensles? Wat komt het overeten wat ik daar deed mij vertellen? Ik kan dit moment in mijn voordeel gebruiken. Ik kan het overeten wat ik deed in mijn voordeel gebruiken als ik de Etenslessen eruit haal. In dit nieuwe frisse moment kies ik ervoor om te bouwen. En wat ik in de workshop liet zien is dat je daarmee, nadat overeten als het ware op een vork in de weg staat. Je oude route, linksaf, is jezelf vertellen dat je het weer hebt verpest en dat je hier nooit uitkomt. Dat je dit probleem misschien al te lang hebt. Dat vertelde ik mezelf altijd als een soort van waarheid. Ik heb dit probleem al te lang. Zie je wel, ik heb dit al te lang. Ik kom je niet meer uit. Of je kunt rechtsaf gaan en jezelf vertellen: hey, wat pijnlijk voor je dat dit gebeurde. Ik voel dat je baalt. Ik voel dat er verleiding voor je op de loer ligt om nu linksaf te slaan en jezelf te vertellen dat je het weer hebt verpest. Maar dat doe ik niet. Ik kies ervoor om te geloven dat ik het overeten wat ik zojuist deed van waarde kan maken, dat ik daarvan kan leren en dat ik het kan gebruiken in mijn voordeel. Kan gebruiken voor het creëren van mijn fantastische relatie met eten. 

En misschien weet jij nu op dit moment nog niet hoe je dat dan doet. Maar wat ik je garandeer en beloof is dat je alleen al met deze woorden, met het kiezen van rechtsaf willen slaan, de Etenslessen eruit willen halen, willen ontdekken wat je ervan kan leren, een positieve stap voorwaarts is in het oplossen van overeten. Linksaf weet je dat je alleen maar afbreuk doet, jezelf alleen maar negatief informeert en meer creëert van hetzelfde wat we ook in de coaching zagen tijdens die driedaagse workshop. Dit principe. Het opruimen van overeten is je waarschijnlijk nooit ergens geleerd, niet geleerd. Het was iets waarvan alleen maar werd gezegd: stap eroverheen, vergeet het. Morgen weer een schone lei. Begin gewoon opnieuw. En waarschijnlijk is dat ook wat je jezelf jarenlang hebt verteld. En dat is de reden waarom je nu nog steeds op diezelfde plek bent. En steeds maar niet komt waar je wilt zijn. Dat blijvende gewichtsverlies nog niet is gerealiseerd en jij jouw relatie met eten als heel negatief ervaart. Als een plek van schaamte. Een plek die afbreuk doet aan jouw zelfbeeld, Aan hoe jij jezelf wilt zien. Jouw persoonlijke kracht gaat steeds gebukt onder dat herhalen van dat falen en bij herhaling jezelf blijven vertellen dat je hier niet uitkomt en dat je het altijd weer verpest. Je kan zo moeilijk volledig in je kracht staan. Ik zou willen zeggen je kan niet volledig in je kracht staan.

Je kan niet volledig in je kracht staan als dit iets is wat jij achter de schermen met jezelf doet en jezelf steeds vertelt. Maakt niet uit hoe capabel je bent in andere gebieden van je leven. Dit ondermijnt je. En wat ik je leer in Etenslessen is om het werkbaar te maken, om het in je voordeel te gebruiken, om het te gebruiken om te bouwen. En dat is een compleet ander perspectief wat jouw zelfbeeld juist intact laat, wat bijdraagt aan het beeld van jezelf als een capabele vrouw, een krachtige, capabele vrouw die iets voor haarzelf kan ontwikkelen en creëren, ook in haar relatie met eten.

Dus elk moment is fris en nieuw en in het huidige moment heb je altijd toegang tot al je macht. In Etenslessen ruim je overeten op vanuit het perspectief van onvermijdelijk succes. En wat betekent dat? Ik wil dat voor je bespreken omdat Etenslessen nu geopend is voor deelname en ik wil dat je weet wat je kan verwachten van mijn programma. En wat het betekent om onvermijdelijk succes te creëren zoals je dat in mijn programma doet. En als je onvermijdelijk succes wilt creëren, dan nodig ik je uit om in te stappen en zeg: ik doe het, doe het.

Onvermijdelijk succes begint bij jou. Bij jouw beslissing om te veranderen. Om niet een poging te wagen, maar om te veranderen. Dat zijn twee hele verschillende dingen. Jezelf vertellen dat je weer een poging gaat wagen. Of besluiten om te veranderen. Om jouw relatie met eten te veranderen. En het verschil kun je herkennen op het moment dat je in jezelf investeert. Veilig langs de zijlijn is blijven proberen. Dat is wat je daar doet. Risicovrij, veilig langs de zijlijn blijven. Het besluit nemen om te veranderen betekent dat je in actie komt. En je investeert in jezelf. Dat is wat je doet. Je hebt besloten. Ik blijf niet proberen. Ik heb besloten dat ik ga veranderen. En dat betekent dat ik actie onderneem en in mijzelf investeer.

En vanuit dat besluit, vanuit de kracht van dat besluit en de mindset die dat in je activeert. Want zodra je brein waarneemt: ah, oké, nu is het van een andere orde. We zijn gestopt met proberen. Ik ga nu veranderen. Opent het dat perspectief, het kiest die horizon. Het kiest niet langer de horizon van proberen. Het heeft de horizon voor zich van veranderen. En met die mindset stap je op dat moment in mijn programma en begint je transformatie al met die beslissing om te veranderen en in jezelf te investeren, in actie te komen start je transformatie al omdat je jezelf een andere horizon geeft.

En dan is de volgende stap dat je in mijn programma leert dat je het overeten gaat opruimen en al het overeten wat je dus tegen kan komen en tegen gaat komen, daar is op gerekend. Daar is mijn formule opgebouwd. De constructie van mijn formule is gebouwd op het opruimen van overeten.

Is iets heel anders dan jou een dieet geven, een protocol geven en zeggen dit mag je wel eten, dat mag je niet nemen, eten en jij gaat dat gewoon volhouden. Nee. In Etenslessen kijken we naar jouw huidige relatie met eten en het overeten zoals het zich daar nu nog in laat zien. Of de strijd met eten zoals jij die ervaart en er voor hoe die er voor jou uitziet. Want je bent niet tevreden over de manier waarop je met eten omgaat. En of je dan veel, weinig of geen overgewicht hebt, maakt niet uit. Jij bent niet tevreden over jouw relatie met eten en hoe dat eruit ziet en het overeten wat je daar in doet. Of de regels die je voor jezelf hanteert. Die jou frustreren en pijn doen. Daar kijken we naar en daar is mijn formule op gebouwd. Om te anticiperen op het tegenkomen daarvan. En niet het fixen daarvan, maar het tegenkomen daarvan waarmee je dat met vertrouwen tegemoet kan zien.

Wat je dan leert zijn drie principes. Drie vaardigheden waar een aantal principes ook nog omheen zitten. Je leert jouw verlangen naar overeten verkleinen. Dat is iets anders dan het onderdrukken op wilskracht. Je leert dat verlangen kleiner maken en dit wordt de grootste vrijheid in jouw relatie met eten. Daar waar je niet verlangt naar overeten, valt elke noodzaak voor obsessie weg. Valt de behoefte om jezelf te verdoven met eten weg.

En dat is een compleet andere ervaring van jouw relatie met eten. Als je geen verlangen voelt, hoef je het ook niet te onderdrukken. Als je geen verlangen voelt, hoef je niet te obsederen en controleren om het op de een of andere manier onder de duim te krijgen. Dat is je ware verlangen, de vrijheid van het verlangen naar overeten. En deze vaardigheid leer je in mijn programma. En dat doe je door het allemaal tegen te komen. En mijn formule ondersteunt je in wat je daar dan vervolgens mee doet.

De tweede vaardigheid die je leert is om emoties en eten uit elkaar te halen. En de emoties waar je nu nog weinig tolerantie voor hebt, is onder andere het gevoel van falen, het onvermogen, de afwijzing van jezelf op het moment dat je jezelf bekritiseert om het overeten wat je altijd hebt gedaan en jezelf dan ziet doen. En zo is er nog een scala aan andere gevoelens waar jij specifiek moeite mee hebt. Het kan onmacht zijn of eenzaamheid zijn. Je verloren voelen. Onzeker voelen. Besluiteloos voelen. Machteloos voelen. Het kan van alles zijn. Soms is het ook gewoon zo simpel als vermoeid en overprikkeld. Dat hebben we in de workshop ook gezien. Wat heel veel mensen konden herkennen. Oh ja, heel moe zijn, dat ken ik. En dan eten. Iemand worden die vermoeid thuis kan komen, uit haar werk. Overprikkeld zijn. Misschien omdat ze ook nog pubers heeft? Of kleine kinderen die geen rekening kunnen houden met jouw vermoeidheid van je werk en jouw verwachting daarin. Om te helpen met huiswerk halen, brengen, afspraken inplannen met de orthodontist of de bijlessen. Naar sportclubjes halen brengen, vriendschappen van de kinderen helpen onderhouden, daar gesprekken weer over voeren, gesprekken voeren met docenten, gesprekken voeren met je kinderen over hoe ze met elkaar omgaan in huis en hoe ze met elkaar conflicten creëren en moeten zien te leren oplossen. Die overprikkeling daarvan en jouw eigen verwachtingen van hoe je daarin komt opdagen. Of het zich afspeelt in je werk, afspeelt in je huis, afspeelt binnen je familie. Het is jouw uitdaging en deze gevoelens en eten uit elkaar halen is mijn specialiteit en is mijn formule opgebouwd. Dat stoppen met overeten speelt zich niet af in een vacuüm waarin we alleen maar kijken naar het niet overeten. En wat je dan wel gaat eten. Nee, het is jouw hele systeem en dit is wat zich daarin laat zien. Het zijn al die praktische voorbeelden. Het overeten wat je 's avonds nog doet als het eindelijk jouw tijd is en jouw vermoeide brein alleen nog kan bedenken: en nou wil ik wat eten, nu wil ik wat lekkers. Daar is die formule op gebouwd. En dit is die tweede vaardigheid die je daarin leert. Emoties en eten uit elkaar halen en er wordt op geanticipeerd dat je het tegenkomt. Dat zit in die formule.

De derde vaardigheid die je leert is gewicht verliezen vanuit overvloed versus restrictie. Jezelf vertellen dat je het niet hebben mag of dat het ongezond is en dat je het niet zou moeten doen. In Etenslessen leer je dat je altijd alles mag eten, maar raak je verbonden met een ander verlangen, namelijk dat je dat niet meer wilt. Dus het aanbod kan er zijn. Er kan allerlei eten in huis zijn, het kan je worden aangeboden, je kan er langslopen, je kan het ruiken, je kan het horen als iemand in de keuken wat aan het pakken is. Maar wat je creëert is een verbondenheid met jouw ware verlangen versus jouw impuls van het moment. Ik zie het, ik ruik het, ik hoor het, dus ik wil het hebben. Het wordt me aangeboden, dus ik wil het hebben. Ik vind dat ik het verdiend heb, dus ik wil het hebben. Anderen eten nu ook, dus ik wil het hebben. Ik heb het gisteren zo goed gedaan. Ik heb nu mijn streefgewicht, dus ik mag het nu hebben. Je mag het altijd hebben. Dat is de basis. De basis van een fantastische relatie met eten waarin je voelt: het maakt niet uit hoeveel eten er om mij heen is, het maakt niet uit wat ik in de koelkast zie liggen. Het maakt niet uit wat mijn vriendin hier voor mij op de salontafel heeft gezet, ik weet dat ik het hebben mag. Die discussie hoef ik nooit meer met mezelf te voeren. Ik wil het niet meer hebben. Ik heb mijn momenten waarop ik weet dat ik dit eten wil. En dit is nu niet zo'n moment. Dat. Dat is vrijheid van overeten. Dat is een fantastische relatie met eten. 

Deze vaardigheden leer je binnen de container van mijn programma. Dat kader wat ik voor je heb gecreëerd, waarin je overeten opruimt en mijn proces, mijn formule begeleid je in het ontwikkelen van deze vaardigheden en het creëren van jouw fantastische relatie met eten. Het ontwerp wat daarbij past, op maat, wat nu bij jouw unieke lichaam past. In deze fase van je leven en met de relatie met eten die je op dit moment hebt. Ook dat is iets waar we vaak aan voorbij stappen. Waarbij je alleen een ideaal in je hoofd hebt over wat puur is. Clean eten, jouw ideaal over wie je zou willen zijn. Maar als dat heel ver afstaat van wie je nu bent, dan weet niet hoe je die kloof overbrugt. Dan is het iets wat je alleen maar kan naleven op volhouden en dat is niet duurzaam. Het ontwikkelen van de vaardigheden zoals je die in mijn programma leert, helpen je naar die plek, maar geef je de stappen daartussen in die je daar naar toe begeleiden in plaats van dat je een sprong moet zien te maken die te ver buiten je bereik ligt.

En daarmee is er aan alles gedacht. Dit programma is van een niveau waar je je nog weinig bij kan voorstellen. Aan alles is gedacht. Aan jouw hele ontwikkeling hierin. Ik geef je de Craving Code voor het verkleinen van je verlangen. Ik geef je de Switch, het werkboek waarmee je afvalt vanuit overvloed en de mindset behoudt dat je altijd alles mag eten, maar dat niet meer wilt. En waarmee je het verlangen als zich dat aandient kan begeleiden. En in dit proces van gedragsverandering, van het creëren van jouw fijne relatie met eten, heb ik gedacht aan de begeleiding die je daarbij nodig hebt of werkvorm die veruit het beste werkt. De coaching zoals je die van mij krijgt. De coaching die je van anderen observeert. De zelfcoaching die ik je leer. Die je nodig hebt om jouw fantastische relatie met eten te kunnen creëren. Die ontwikkel je. Ik leer je hoe je dat doet. En de workshops waarbij je gebruik maakt, de workshops die ik maandelijks geef, van de kracht van het grotere geheel. Omdat het zo leuk is. Het is zo ontzettend leuk. Het creëren van een fijne relatie met eten en het opruimen van overeten is in mijn programma leuk. Het is inspirerend. Het regent eye openers. Je hoort iemand anders een vraag stellen waarvan je denkt: oh ja, wat fijn dat ik jou dit hoor vragen, want dat is precies waar ik naar op zoek was. En ik had het zelf nog niet zo onder woorden kunnen brengen als jij dat nu doet. Dank je wel daarvoor.

Die workshops, die tillen je op, die geven je inspiratie op het hoogste niveau. Want het energieveld wat gecreëerd wordt als je je omringt met mensen die niet bezig zijn met proberen, maar met mensen die hebben besloten om te veranderen, is van een andere orde. Het is zo'n wezenlijk verschil. Als je omringd wordt door een proces wat jou deze drie vaardigheden laat ontwikkelen. Het verkleinen van je verlangen naar overeten, emoties en eten uit elkaar halen, die switch maken en daarmee gewicht verliezen vanuit overvloed wetend dat je altijd alles mag eten, maar dat niet meer wilt. Omringd door mensen die die vaardigheden ook aan het ontwikkelen zijn en ze meerdere keren per maand zien met elkaar in de groep, samen met mij. De principes van die vaardigheden bestuderen, daar stappen in zetten, coach vragen beantwoorden, oefeningen maken is zo verschrikkelijk leuk. Omdat dat energieveld van zo'n hoog en stimulerend niveau is. Allemaal mensen die hebben besloten om te veranderen. Niet willen proberen, maar willen veranderen. Het maakt ze namelijk anders. Je zit anders in de les. Je hebt een andere mindset. Je bent een leerling van dit proces. Je wilt jouw Etenslessen tegenkomen en het kan je helemaal aanzetten als je ineens zo'n moment van overeten in je voordeel voor het eerst hebt weten te gebruiken. En dat komen vieren in die community en je overwinning daar posten en zeggen dit is wat ik ermee deed. Dit is wat ik zag en dit is de shift die ik nu heb gemaakt.

Ik ben veranderd. Ik heb dat van waarde gemaakt en ik heb iets voor mezelf veranderd. Dat! Dat is woest aantrekkelijk, woest aantrekkelijk om te zien bij iemand anders. En ook dat weer voor jezelf kunnen gebruiken. Dat is de kracht van mijn community. Dat is de kracht van het type klant wat ik aantrek. Waarmee jouw beeld van jezelf als die vrouw die het steeds weer verpest. Als die vrouw die altijd weer faalt, als die vrouw waar iets mis mee is, smelt. Het verdwijnt. Je krijgt zo'n fijne hersenspoeling waardoor je je resultaten zoveel sneller behaalt omdat je hier zo door wordt opgetild. Door de formule. Door het proces. Door het perspectief van overeten opruimen en het niveau van deze deelnemers. Deze vrouwen.

En mannen zijn ook welkom. Ze zijn in de minderheid, maar ze zijn er en ze zijn welkom. En omdat het merendeel uit vrouwen bestaat, praat ik hier altijd in een vrouwelijke vorm.

Dus dit is waar je in investeert. Dit is wat er gebeurt op het moment dat je besluit dat je wilt veranderen en dat vertaalt in actie, omzet in actie en komt opdagen voor deze compleet nieuwe mindset. Blijvend gewichtsverlies creëren. Vanuit onvermijdelijk succes, omdat je jouw relatie met eten veranderd door het overeten wat je nu nog doet op te ruimen.

En daarmee laat ik aan jou zien, in de eerste plaats al met het creëren van deze formule, hoe ik naar jou kijk. Hoe ik jou zie. Jouw potentieel, jouw kracht, Jouw vermogen. Jouw prachtige, briljante brein. En wat het voor je kan doen als het de juiste vragen gesteld krijgt. Van mij, van jou, van je peers in de community. Je weet niet wat je overkomt als je jezelf in die ruimte begeeft. Als je voor zo'n omgeving kiest. Ik zoek het Nederlandse woord voor up level. Je verandert van niveau. Je verandert van niveau. Je stapt in een hoger niveau van hoe er naar jou gekeken wordt, naar je potentieel gekeken wordt. Naar de briljantie van jouw prachtige brein als het de juiste vragen gesteld krijgt. En jij raakt daarmee op een hele verleidelijke, aangename manier besmet en kan daardoor veel gemakkelijker ook op die manier naar jezelf kijken. Wat je misschien wel al deed in andere gebieden van je leven, maar nog niet op dit gebied. En ineens wordt het toegankelijk voor je. Zo gemakkelijk toegankelijk voor je omdat je daarmee besmet raakt in dit gebied van je leven. In jouw relatie met eten.

Het effect daarvan is weer dat het als een echo jou weer informeert in die andere gebieden van je leven, omdat dit stukken, dat overeten, dat eeuwige of obsederen over je gewicht of steeds weer aankomen en afvallen, alles of niets gedrag, het continu falen en wat je jezelf daarover hebt verteld, wat het wat het betekent, wat dat over jou zegt. Als dat ineens zo smelt als sneeuw voor de zon en je ziet dat het jou lukt om met dat eten waar je misschien al tientallen jaren gewoon geen greep op kreeg, dat je nu ineens ziet hoe capabel je bent, hoe goed je dit kan omdraaien voor jezelf en kan omzetten in iets wat iedere keer weer in jouw voordeel werkt. Wat jouw zelfbeeld laat groeien. Jouw relatie met eten laten groeien en je ziet het dan ook terug in de spiegel. Je ziet dat je inderdaad blijvend gewicht verliest, wat er ook niet meer aankomt en je kan dan tegen jezelf zeggen het is mij op dit stuk gelukt. Dat moeilijkste stuk in mijn leven, dat meest lastige stuk in mijn leven waar ik misschien niet tien, maar twintig of dertig jaar al mee heb geworsteld. En hier ben ik nu. En ik ben iemand geworden met een geweldige relatie met eten. Met het gewicht wat ik wilde hebben. Wat goed voelt, wat licht voelt, onbelast voelt, vrij voelt, wat ik mooi vind, Waar mijn lichaam met mijn brein zo goed op functioneren. Ik heb dat nu. Kijk mij eens. Kijk mij eens. Kijk eens hoe ik mijzelf nu zie. Hoe ik mij voel over wie ik ben geworden in het ontwikkelen van de vaardigheden die daarvoor nodig waren.

En diezelfde vaardigheden zet ik nu in, in mijn werk, in de dingen die ik voor mezelf wil creëren, wat ik wil veranderen in mijn huwelijk, wat ik wil veranderen in hoe ik omga met mijn ouders of met mijn broers en mijn zussen. Hoe ik omga met single zijn, hoe ik omga met mijn scheiding, hoe ik omga met het verlies van iemand waar ik zo, zo knetter veel van hield. Hoe ik omga met ziekte, hoe ik omga met geldzorgen. Wat het ook is, wat er op je pad komt, de vaardigheden die je hebt ontwikkeld in jouw relatie met eten zet je daarvoor in. En daarmee heb je een relatie met jezelf ontwikkeld die van het hoogste niveau is. En dat maakt het zo kostbaar voor je. Dat maakt dat het die investering, die inspanning in bewustwording, die dat inzetten op deze verandering voor jezelf, dat dat een geschenk is wat blijft geven en geven en geven. De winst daarvan is cumulatief en die stopt nooit meer. En dat gewicht wat je wilde hebben is voor het leven. Het komt niet meer terug.

Toevallig op de derde dag van de workshop was er iemand die vroeg: kan je iets vertellen over het langdurige succes? Of wat vertellen jouw klanten jou na langere tijd uit je programma te zijn? En diezelfde ochtend nog was er een klant die mij een berichtje had gestuurd en zei: hey Marjena, ik ben aan meekijken in de workshop, gewoon omdat ik t zo leuk vind om je te horen over al die dingen die ik in je programma heb geleerd. En ik vind het zo leuk om je nu te kunnen vertellen dat ik nog steeds die 22 kilo die ik kwijt ben geraakt, kwijt ben, nu meer dan een jaar geleden, 1,5 jaar geleden inmiddels, en ik ben fitter dan ooit. En ik ben zeventig plus! Zeventig plus! Fitter dan ooit en op mijn slankst. Zoals ze als ze een hele jonge vrouw was.

Hoe leuk dat ik dat kon delen tijdens die workshop, maar zo fijn voor haar en zij is geen uitzondering. Ik ben niet geïnteresseerd in tijdelijk gewichtsverlies. Tijdelijk gewichtsverlies staat het internet vol mee. Je wilt blijvend gewichtsverlies en dat creëer je vanuit dat onvermijdelijke succes met de drie vaardigheden die ik net heb besproken. Dit proces. En door je te omringen met mensen die datzelfde besluit hebben genomen, stap je in een ruimte waar je je nu nog geen voorstelling van kan maken. Maar dat is wat er gebeurt en ik nodig je uit om deel te nemen. Ik nodig je uit om in actie te komen en te besluiten. Wees die vrouw of man die een beslissing neemt die niet langs de zijlijn blijft proberen, maar besluit. Omdat je daarmee je brein die andere horizon geeft. En daarmee stap je al direct in je transformatie. Kom erbij, Ik ben open tot en met 14 februari. Dan sluiten de deuren. Dit is je moment. Je enige moment van kracht, van macht, van transformatie is het huidige moment. En het uitstellen van dat moment maakt dat moment niet makkelijker. Dit is het moment waarop het toegankelijk voor je is. En dus is dit het moment waar je gebruik van wilt maken. Het is zo belangrijk dat je dat ziet. Het is zo belangrijk dat je dat nu doet en nu jouw macht claimt, nu jouw invloed claimt en niet denkt dat je twijfels weg zullen zijn als je langer wacht. Want dat wat je doet op het moment dat je van het nu gebruik maakt is een ervaring die er altijd hetzelfde uit zal zien en hetzelfde zal voelen. Het is de enige weg is er doorheen. Die beslissing nemen en besluiten dat je gebruik wilt maken van de kracht van het nu en dus gebruik wilt maken van dat wat voor je mogelijk is. Je gaat het zo leuk vinden, het gaat zo goed voelen. Besmet raken met deze energie is het beste gevoel. Kom jouw onvermijdelijke succes creëren. Ik kijk er naar uit. Ik zie je aan de andere kant. Tot gauw! 

Vond je deze aflevering waardevol, dan is het downloaden van mijn gratis ebook Etenslessen de volgende stap in het oplossen van je strijd met eten. Ik geef je in dit boek een aantal onmisbare inzichten, maar ook een aantal praktische stappen waarmee je afvalt zonder dieet. Dus als je meer wilt dan alleen theoretische kennis opdoen gaat mijn ebook je daar zeker bij helpen.

Ja ik wil het ebook! >>