Vrouw die geconcentreerd naar boven kijkt. Ze is duidelijk in gedachten

Afl. 71 De waarde van coaching

Wat is coaching en hoe werkt het? Alle resultaten in je leven (zoals je gewicht en relatie met eten) komen voort uit jouw eigen systeem van functioneren. Een goede coach helpt je bewust worden van dit systeem en geeft je de tools waarmee je het kan veranderen.

Ik schijn in deze aflevering het licht op coaching en de waarde die het voor je heeft, zodat je weet waar je voor kiest als je een geweldige relatie met eten wilt creëren en hier een coach voor inzet.

Een aantal van de vragen die aan bod komen zijn:

Wat is coaching en hoe werkt het?

Wat doet een coach en wat niet?

Hoe gebruik ik coaching in Etenslessen?

Wanneer ben je klaar voor coaching en wanneer niet?

En waarom is coaching de beste en meest waardevolle investering die je in jezelf kan doen?

Luister naar de aflevering en laat je meenemen in de mogelijkheden van dit idee.


Luister naar de podcast

Wat je ontdekt:

  • Wat coaching is en hoe het werkt.
  • Waarom coaching zo’n geweldig goede investering in jezelf is.
  • Waarom je beste vriendin soms een geweldige coach is.

 

Transcript Afl. 71

 Je luistert naar Etenslessen, de podcast met Marjena Moll en dit is aflevering eenenzeventig.

Je luistert naar Etenslessen, de podcast over afvallen zonder dieet en het creëren van een geweldige relatie met eten. Mijn naam is Marjena Moll. Ik ben je coach en ik doe niets liever dan al mijn Etenslessen met je delen, waardoor je ontdekt hoe je afvalt zonder dieet en een vrouw wordt met een fantastische relatie met eten. Laten we beginnen

Oké. We moeten praten. Serieus...haha

Ik kreeg een tijdje geleden een e-mail met de volgende vraag: hoe kan je mij nog verder helpen als ik alle afleveringen van je podcast al gehoord heb?

Serieus.

Oké, wacht even. En het is ook niet de eerste keer dat iemand mij deze vraag stelt.

Daarbij krijg ik tijdens een intakegesprek regelmatig van iemand te horen dat ze naar mijn podcast luisterde en vervolgens dacht: dit moet ik toch ook zelf kunnen?

Ik ben hierover gaan nadenken en ik heb me afgevraagd wat het betekent. Het kan namelijk verschillende dingen betekenen. Het kan iets zeggen over de hoogte van jouw meetlat voordat je om hulp mag vragen. Ja, dus hoe erg moet het worden voordat jij mag zeggen: help me.

Maar het kan ook iets zeggen over jouw stoere mentaliteit, zoals die quote van Pipi. En ik zal je mijn beste Pipi geven. Die quote van Pipi waarin ze zegt: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.

Maar het kan ook iets zeggen...haha. Komt ie: het kan ook iets zeggen over de beperkte mate waarin jij de waarde van coaching herkent. Ja, misschien zegt coaching je gewoon niet zoveel. Ken je alleen die associatie van de coach langs de lijn van het sportveld van je kind. Ja, die roept: kom op, je kan het! Misschien is dat jouw enige associatie bij een coach. En als dat zo is, wil ik dat in deze aflevering voor je veranderen.

Want nog veel vaker dan ik van iemand te horen krijg: ik wilde het eerst zelf proberen, hoor ik tijdens en na het volgen van mijn programma: ik wou dat ik dit jaren eerder had gedaan.

Dus als je aan de voorkant niet weet wat de waarde van coaching is en aan de achterkant spijt hebt dat je er niet eerder voor hebt gekozen, dan is het natuurlijk belangrijk dat ik je hiermee help. En dat doe ik vandaag.

Ja, dus laten we praten over coaching. Wat is het? Wat doet een coach en wat doet een coach niet? Hoe gebruik ik coaching in Etenslessen? Wanneer ben je klaar voor coaching en wanneer niet? En waarom is coaching de beste en meest waardevolle investering die je in jezelf kan doen?

Ik ga al deze vragen voor je beantwoorden, maar ik begin eerst om je beetje op te warmen met een simpele vergelijking, zoals de vergelijking met tennisles. Stel dat jij heel erg graag wilt leren tennissen. En nu kan je kiezen tussen het luisteren naar een podcast over tennis of daadwerkelijk op tennisles gaan. Stel nu dat je naar die podcast luistert, dan gaat het in les 1 over de regels van het tennisspel. In les 2 word je uitgelegd hoe je je racket moet vast te houden. Les 3 gaat helemaal in op de backhand. Les 4 vertelt jou hoe je goed serveert. Nou, je ziet waar het naartoe gaat, enzovoort enzovoort. Je kan daarnaar luisteren. Je erop concentreren en ervan meenemen wat je ervan kan onthouden.

Stel nu dat je op les gaat en jij probeert de bal over het net te krijgen en dat lukte ook, maar je slaat hem wel de hele tijd uit. Nu komt er een moment waarop jouw tennisleraar, zegt: wacht eens even, stop eens. Blijf eens precies zo staan als je nu staat. Kijk eens naar je voeten. Zoals jouw voeten nu gepositioneerd zijn, kan je nooit je slag mooi afmaken. En doordat je je slag niet goed kan afmaken, sla je de bal uit. Kijk nu eens wat er gebeurt als je je voeten zo neerzet. En je ziet wat er gebeurt op dat moment, pas je je houding aan en inderdaad, ineens maak je je slag goed af en belandt de bal binnen de lijn.

Het sleutelwoord is hier interactie en een ander sleutelwoord is hier bewustwording.

Door de interactie met je leraar werd jij je op het juiste moment bewust van de theorie zoals je die hebt geleerd en kon je de puzzelstukken bij elkaar leggen en ineen zien wat het verband is tussen de positie van je voeten en die bal de hele tijd uitslaan. En door de interactie met je leraar komt dat hier prachtig op het juiste moment bij elkaar en zet jij een stap in je ontwikkeling in de ontwikkeling van jouw tennisvaardigheid. Nou, je ziet dat dat bij het luisteren naar een podcast niet had kunnen gebeuren.

Oké, misschien een beetje een open deur, maar misschien ook niet. En misschien zegt je: oh ja natuurlijk. Ja, dus dan hebben we hiermee al een eerste stap gezet. Nu gaat dit over tennisles met een tennisleraar. Maar laten we teruggaan naar coaching en ga kijken naar coaching en wat het is. En dat is die eerste vraag. Laat ik die eerst voor je beantwoorden.

Wat is coaching?

Coaching is een vorm van begeleiding waarbij de coach zichzelf als instrument inzet om jou je eigen antwoorden te laten vinden. Dat is bijzonder hè, dus de coach gebruikt zichzelf als instrument zodat jij iets kan gaan ontdekken en vinden, de antwoorden op jouw vraagstuk. Hierdoor word jij je bewust van je eigen systeem, want die coach, die laat je niet naar zichzelf kijken, naar die coach kijken maar naar jou. Jij wordt je daardoor bewust van jouw eigen systeem? De oplossingen die je van daaruit creëert komen dan ook vanuit jou, van binnenuit en daardoor kunnen ze blijvend zijn. Wat jij van binnenuit ontwikkelt, bestaat uit verworvenheden. Je kan ze niet meer kwijtraken.

Een derde voordeel hiervan, in dat ontwikkelen van jouw oplossingen van binnenuit en het bewust worden van je eigen systeem, hierdoor blijf jij ook onafhankelijk van de ander, onafhankelijk dus van die coach. En je wordt gesterkt in je eigen kunnen.

Dit alleen zijn al vier prachtige goudklompjes die de kracht van coaching laten zien. Ik herhaal ze nog een keer voor je. De coach gebruikt zichzelf als instrument om jou je eigen antwoorden te laten vinden en hierdoor word jij je bewust van je eigen systeem van wat dat is. Dat systeem ga ik zou nog vertellen. Je wordt bewust van je eigen systeem, je creëert oplossingen van binnenuit waardoor ze blijvend zijn. Je blijft onafhankelijk van de ander van die coach en wordt gesterkt in je eigen kunnen.

Wat bedoel ik met bewustwording van je eigen systeem?

Al jouw resultaten en binnen de context van deze podcast is dat jouw gewicht, dat is je resultaat van jouw relatie met eten en hoe je de relatie met eten ervaart als obsessief, gefrustreerd of verwaarloosd. Dat zijn allemaal resultaten. Die komen voort uit jouw gedrag.

Jij doet die verwaarlozing of doet die obsessie. Jij doet dat overeten waardoor je jouw huidige gewicht hebt. Dus resultaten komen voort uit je gedrag.

Waar komt nou dat gedrag vandaan? Gedrag ontstaat vanuit gevoel.

Dus het overeten wat je doet op studeren of verwaarlozen wordt gedreven door jouw gevoel. Verlangen naar eten als je geen honger hebt, is een gevoel. Maar waar komt je gevoel nou vandaan?

Gevoel ontstaat vanuit je gedachte en hiermee zien we dus jouw systeem.

Het resultaat, jouw gewicht, jouw relatie met eten is het resultaat van jouw gedrag.

Jouw gedrag is het resultaat van je gevoel en je gevoel ontstaat vanuit de gedachte die je denkt.

Als je nu gaat kijken naar dit systeem, ga je in beeld krijgen hoe jij tot dit resultaat komt. Welke gedachte, met welke gedachten heb jij deze relatie met eten gecreëerd? Heb jij jouw huidige gewicht gecreëerd? En welke gedachte werken daarin niet voor jou? Welke overtuigingen houden dit systeem van jou in stand?

Nou, als je coach maak ik jou bewust van dit systeem, jouw systeem. Wat je denkt, wat je voelt en wat je doet. Het hangt allemaal met elkaar samen als een soort van spinnenweb. En het is een spinnenweb waar jij je nauwelijks bewust van bent.

Als jij ineens zin hebt om iets te eten, ben je vaak niet eens zo bewust van wat je nou eigenlijk voelt en wat je nou eigenlijk dacht, waardoor je dat gevoel van waaruit je bent gaan overeten hebt gecreëerd. Vaak zijn dat patronen die ze zo geautomatiseerd zijn, dat ze als het ware onder een dun laagje ijs van je eigen bewustzijn zitten. En je hebt ze niet eens in de gaten.

Als jouw coach maak ik je bewust en breng ik dit hele systeem van denken, voelen en doen naar jouw bewustzijn. En ik laat je hierin met jouw systeem werken. Ik raak je tools aan waarmee je kunt gaan werken met jouw eigen gedachten, waardoor je andere gevoelens kunt gaan creëren en vandaar uit ander gedrag kunt laten zien en daarmee een ander resultaat creëren.

Ja, dus het veranderen van jouw relatie met eten binnen coaching gebeurt door dat de coach jou laat werken met jouw systeem en de coach houdt daar in de ruimte voor jou vast. Die faciliteert jouw onderzoek daarin.

Een goeie coach doet dat vanuit een optimisme en vanuit de overtuiging dat jij uitstekend in staat bent om je eigen antwoorden te kunnen vinden. Een goeie coach heeft volledig vertrouwen in jou kunnen. En ik vind dat zeker als het om eten gaat, een heel belangrijk vertrouwen.

Ja, want na al jouw mislukte diëten heb je het heel hard nodig dat iemand jou bekrachtigt in het idee dat jij uitstekend in staat bent om je strijd met eten op te lossen en een fantastische relatie met eten te creëren. En het enige wat jouw coach voor je doet is jou de tools en technieken aanreiken precies op het juiste moment in die interactie waardoor jij jouw systeem kan gaan veranderen.

Daarnaast heeft coaching altijd een heel concreet en meetbaar doel.

Coaching is doelgericht en ook dat is iets waar ik heel enthousiast over ben. Je belandt niet in een vaag proces waarvan je dan maar moet hopen dat er iets moois uitkomt, zo van: nou, ik coach je. Heel veel succes. Ik weet zeker dat je je eigen antwoorden gaat vinden en veel plezier...haha.nee

Die coach, die jou alles op het juiste moment aanreikt zodat jij jouw antwoorden kan gaan vinden, die weet wel precies waar jij naartoe werkt.

Ja, en die zorgt dat die dat proces begeleidt en dat jij een meetbaar resultaat kunt gaan behalen.

Dus jij en je coach, en als ik dat ben binnen Etenslessen, jij en ik zijn samen gecommitteerd aan jouw concrete en meetbare doel. Binnen Etenslessen is dat afvallen zonder dieet en het creëren van jouw geweldige relatie met eten. Ja, dat is ons doel en we zorgen dat dat voor jou heel concreet en meetbaar wordt.

En dat betekent dat je uit je strijd met eten komt en afvalt zonder dieet. Een glashelder doel, heel meetbaar en heel persoonlijk. Want een geweldige relatie met eten kan er natuurlijk voor iedereen anders uitzien. En dus is het belangrijk dat ik jou eerste help onderzoeken en definiëren wat voor jou een geweldige relatie met eten is.

Want dat weet je vaak niet eens. Het enige wat je weet is dat je van dat overgewicht af wilt en van die strijd met eten in je hoofd. Daar wil je ook van af. Maar weten waar je vanaf wilt is bij lange na niet genoeg om iets nieuws voor jezelf te kunnen creëren. Want je hebt natuurlijk een kompas nodig. Je weet wel waar je vandaan wilt, maar dan moet je ook weten waar je naartoe wilt. Ja, en dat is geen one size fits all.

Dus als je coach help ik jou uitzoeken wat eigenlijk jouw definitie van een geweldige relatie met eten voor jou is. En de coach heeft daar zijn toolbox voor, zijn vragen voor en oefeningen voor. En die helpen jou allemaal in dat proces. Binnen Etenslessen heb ik daar een formule voor.

Wat doet een coach nou niet?

Een coach die staat dus niet langs de zijlijn van het sportveld en roept alleen maar: kom op, je kan het! En volhouden.

Een coach kan je inspireren, maar zeker binnen Etenslessen is dat alleen maar aanjagen van jouw wilskracht. Dat is iets waar je juist in het verleden alleen maar op bent leeggelopen. En wat jou hier helemaal niet helpt.

Wat een coach ook niet doet is adviseren of eigen ideeën opdringen.

Jou vertellen wat je moet doen.

Waarom werkt dat namelijk niet?

Als ik dat zou doen en jou ga opdringen wat ik denk dat goed voor jou is, sla ik daarmee alle drijfveren en overtuigingen uit jouw systeem helemaal over, terwijl die wel bij jou onder de oppervlakte zitten. En ik plak daar gewoon mijn eigen ideeën overheen. Nou, op z'n best, en dan zeg ik echt op z'n best geef dat tijdelijk een positief resultaat.

Maar wat gebeurt er, uiteindelijk creëer ik alleen maar verwarring bij jou. Onzekerheid en afhankelijkheid van mij.

Daardoor heb je volgens mij niet zo heel veel aan, tenzij jouw gedroomde geweldige relatie met eten een relatie is waarbij Marjena Moll dagelijks bij jou naast je op de bank zit. Haha...En ik denk niet dat dat jouw droom is.

Ja, dus ik moet uitgaan van jouw kracht en jouw autonomie wil je werkelijk kunnen veranderen en duurzaam succes behalen? En ik ben niet geïnteresseerd in kilo's die jij tijdelijk verliest. En ik denk jij ook niet. Ja, dat duurzame resultaat kunnen we alleen maar creëren als die uit de verworvenheden bestaat die uit jou komen.

En dus pretendeer ik niet dat ik weet wat goed voor jou is. Het is niet interessant.

Van dat wat goed voor jou is, kan toch alleen maar werkbaar gemaakt worden als jij daar de eigenaar van bent, als jij in staat bent om dat werkbaar te maken. En zeker als het om gedragsverandering rond eten gaat.

Als ik dus al in staat zou zijn om jou zodanig te motiveren dat je gaat doen wat ik zeg, bereik je daarmee geen duurzaam resultaat. Want dan laat je dat gedrag alleen maar zien zolang je in contact bent met mij. Maar jijzelf bent als mens niet veranderd.

Nou en ik vind dat echt absoluut waardeloos en ik vind dat je daar helemaal niks aan hebt. Dus dat doet een coach niet. Jou roepen dat je moet volhouden, je adviseren en mijn eigen ideeën opdringen.

Hoe zet ik coaching dan wel in binnen Etenslessen? Ik doe daarin drie dingen.

Ik ben deels je leraar. En geef je kennis. Geef je mijn gouden formule voor het creëren van een fantastische relatie met eten. Want je hoeft daarin natuurlijk niet zelf het wiel uit te gaan vinden. Dan zou je er veel te lang over doen. Ik laat je natuurlijk gebruik maken van mijn kennis en ervaring. Dat is ook wat je natuurlijk komt kopen, die kennis en ervaring. Die gouden formule voor het oplossen van je strijd met eten en het creëren van jouw fantastische relatie met eten. Dus deels ben ik je leraar.

Deels ben ik je coach en zorg ik dus dat jij je bewust kan worden van jouw eigen systeem en reik ik je precies op het juiste moment de tools en technieken aan waarmee jij jouw systeem kan gaan veranderen en je inzichten opdoet.

En...en dat is echt uniek aan mijn programma. Ik leer je een tool voor zelfcoaching. En die tool heeft mijn leven veranderd en het leven van mijn cliënten verandert.

Ik leer jou een tool waarmee je altijd in staat bent om ook na het volgen van mijn programma altijd te kunnen werken met je eigen gedachtesysteem en daar in elk resultaat waar jij naar verlangt in jouw leven, ook als je die fantastische relatie met eten al hebt, maar je wilt iets anders in je leven realiseren, zoals meer zelfliefde of meer zelfleiderschap, meer ambitie en lef in je werk als professional. Misschien wil je een relatie? Een liefdesrelatie in je leven uitnodigen? En wil je daar in jezelf je eigen systeem veranderen omdat je dat nu nog ergens blokkeert? Wat het ook is, waar je naar verlangt. Mijn tool voor zelfcoaching gaat een leven lang mee en kan je altijd gebruiken om de kwaliteit van je gedachten verder te vergroten, verhogen, eigenschappen naar je toe te halen die je in ontwikkeling wilt brengen. En daarin is the sky absoluut the limit. Echt!

Dus ik ben je leraar. Ik ben je coach en ik leer jou om ook je eigen coach te worden en dat is echt superfijn en inspirerend. En haalt het beste in je naar boven.

Wanneer ben je nou geschikt voor coaching en wanneer niet?

Ik weet dat je niet geschikt bent voor coaching als je eigenlijk zelf geen inspanning wilt leveren om te veranderen, maar wilt dat iemand anders jou gewoon fixed. Dat gaat namelijk niet. Alleen jij kan jou fixen, want alleen jij leeft de hele dag met jouw gedachten. Alleen jij creëert dus ook jouw gevoelens. En vanuit die gevoelens leg jij wel of niet iets in het mandje van jouw boodschappenkar. Ja, dus ik zou nooit tenzij ik dus elke dag naast jou op de bank zit of erbij sta, daarnaast sta als jij in de supermarkt je boodschappen doet.

Maar dat is natuurlijk niet wat je wil creëren in je leven. En dus kan ik jou niet fixen. Alleen jij kan jou fixen. Maar ik kan als je coach wel precies de juiste vragen stellen en tools aanreiken waarmee jij jouw gedragsverandering voor elkaar krijgt. En dan is het succes natuurlijk ook van jou. Alle glorie, alle zelfkennis, al het zelfvertrouwen heb jij gecreëerd. Jij bent daar de eigenaar van. Het is jouw prestatie. Je bent daar alleen nog niet klaar voor als je daar geen verantwoordelijkheid in wilt nemen.

Een ander moment waarop ik denk dat je niet geschikt bent voor coaching, niet klaar bent voor coaching is als de omstandigheden niet passen. Als de omstandigheden van je leven geen ruimte laten voor coaching, zoals, even een voorbeeld noemen, stel, jij bent een mantelzorger en je gaat door een vechtscheiding terwijl je ook nog midden in een verhuizing zit. Ja, dan zeg ik: wacht totdat je net even iets meer rust en ruimte voor jezelf hebt.

Maar stel, jij bent die mantelzorger of je hebt gewoon te delen met een ex die niet meer uit je leven gaat, dan ben ik juist een voorstander van coaching en zeg ik: leer je daartoe verhouden en gebruik coaching om te ontdekken hoe dit geen belemmering voor jou hoeft te zijn om te kunnen creëren waar je naar verlangt, om je strijd met eten op te kunnen lossen. En die fijne, stabiele relatie met eten te creëren en af te vallen.

Want de waan van jouw dag gaat niet weg. En juist door sturing aan je eigen gedachten te leren geven ga je een andere realiteit ervaren, terwijl jouw omstandigheden nog steeds hetzelfde kunnen blijven.

Dus je kan die mantelzorger zijn, of je kan die lastige ex op de achtergrond hebben en toch daarin, je daartoe zo leren voorhouden dat je kan afvallen en die fijne relatie met eten creëren.

Dus alleen als het echt allemaal tegelijk bij elkaar komt, dan zou ik zeggen: wacht, want dan hebben we het over een tijdelijke piekperiode in je leven en wacht tot die voorbij is. Maar als het gaat over een structurele druk in je leven, dan zou ik zeggen: wacht juist niet langer en gebruikt die coaching om te kijken hoe jij anders tot je keuzes kan komen en de omstandigheden in je leven anders kunt gaan ervaren.

Ja, dus zijn de omstandigheden tijdelijk? Kan je beter wachten? Zijn ze structureel? Laat je dan juist coachen.

En tot slot is soms eerst therapie een betere optie. Ik denk dat therapie en coaching elkaar geweldig goed kunnen aanvullen en versterken. Maar soms is eerste therapie nodig voordat coaching mogelijk is.

Als je echt vastloopt in je eigen functioneren en te weinig draagkracht hebt. Mentaal en emotioneel om het werk van coaching te kunnen doen, zoals reflecteren op je eigen gedrag. Vragen beantwoorden. Schrijfopdrachten maken zodat je kan zoeken naar kansen en mogelijkheden in je eigen denken. Dan is therapie beter op zijn plaats.

En dat betekent niet dat je alleen geschikt bent voor coaching als je alleen maar helemaal enthousiast staat te trappelen om aan te aan de slag te gaan. Je kan ook echt vanuit pijn aan een coachingtraject beginnen en daar wanhoop bij voelen.

Zolang de draagkracht voor die wanhoop en die pijn maar groot genoeg is. Jouw draagkracht zodat je wel aan de slag kan. En daarbij denk ik dat je echt helemaal klaar bent voor coaching als je nieuwsgierig bent naar wat er voor jou mogelijk is. Als je graag wilt gaan ontdekken hoe je de kwaliteit van jouw leven kan verbeteren door jezelf vragen te stellen en geïnteresseerd te zijn in jouw persoonlijke ontwikkeling. Als je, zoals in mijn programma Etenslessen, jouw probleem met eten of je gewicht juist wilt gaan gebruiken als ingang voor persoonlijke groei.

Dan staan de sterren echt helemaal ideaal en ben je geknipt voor coaching en voor mijn programma.

En waarom denk ik nou, dat geloof ik, dat coaching de beste en meest waardevolle investering is die je in jezelf kan doen.

Dat gaat hierover.

In coaching leer je om feiten van gedachten te onderscheiden. En dat is een vaardigheid die je daarna nooit meer verleerd.

Hoe vaak gebeurt het niet dat we een verhaal in ons hoofd helemaal voor waarheid aan nemen? En mogelijk kan je nu niet eens echt plaatsen waar ik het over heb. Maar, als je kijkt naar de feiten van jouw leven en jouw interpretatie daarvan, en nu neem ik alleen maar als simpel voorbeeld: feit in je leven is misschien dat je al jaren overhoopligt met eten en dat het je tot nu toe nog nooit is gelukt om je streefgewicht te bereiken en daarna ook te behouden. Dat is een feit wat geconstateerd kan worden, dat je dat nog nooit is gelukt. Maar wat is de betekenis die je daar daaraan geeft?

Toevallig had ik het vandaag nog met een groep van mij over, die waren allemaal net begonnen en wij keken hiernaar en we konden duidelijk zien dat het merendeel van de mensen in de groep allemaal dit feit had geïnterpreteerd als bewijs voor de toekomst?

Ja, ik ga hier nooit uitkomen. Ik denk ik denk niet dat ik hier uit gaat komen. Ik denk niet dat ik ooit mijn streefgewicht zal kunnen bereiken en behouden, want ik heb dit al te lang. Ik sleep dit probleem al te lang met me mee. Ik ben te beschadigd. Het zit in mijn familie. Ik ben al heel jong op dieet gezet.

Er zijn allerlei onderbouwingen die met elkaar samen een soort van verhaal vormen die je ziet als bewijs voor jouw mogelijkheden en de toekomst.

En dat is natuurlijk geen feit. Je brein kan helemaal niet in de toekomst kijken. En binnen coaching leer je zo werken met je gedachten dat je dit haarscherp uit elkaar leert halen. En je wordt daar zo bedreven in, dat je steeds gemakkelijker en sneller kan herkennen dat je in een verhaal tuimelt wat je als waarheid ervaart.

En ik denk dat als je deze vaardigheid in jezelf tot ontwikkeling brengt, je een niveau van zelfleiderschap bereikt wat de kwaliteit van jouw leven naar een hoger plan tilt voor de rest van je leven.

En daarom geloof ik dat het de beste en meest waardevolle investering is die je in jezelf kan doen.

Kinderen wordt op school niet geleerd om te werken met hun eigen gedachten. Ik hoop wel dat dat iets van de toekomst wordt.

En daarnaast wil ik ook het volgende punt maken.

Als je iemand een vis geeft, heeft hij eten voor een dag. Maar als je iemand leert vissen, heeft hij eten voor zijn leven. En hierin zie ik dus die ongelooflijk grote kracht van coaching.

Je leert vissen. Vissen naar alle misverstanden over jezelf. Vissen naar de perspectieven waarmee je ineens ziet hoe je wel degelijk in staat bent om te veranderen. Vissen naar je eigen blokkades zodat je deze kan opruimen. En je vist met een methodiek voor zelfcoaching waar je altijd beter van wordt als je deze toepast. En hiermee doel ik op dat op die tool voor zelfcoaching zoals je die in Etenslessen leert.

Dus je wordt door mij gecoacht en ik leer je om jezelf te coachen, want de gedachten die je kiest zullen altijd je aandacht nodig hebben.

Nou, als je hiervoor komt opdagen, is er geen ontsnappen mogelijk aan je ontwikkeling. Je verandert. Je wordt die volgende versie van jezelf omdat het van binnenuit gebeurt en echt van jou is, en je kan dit blijven herhalen.

En ik moest bij het maken van deze podcast ook aan het volgende denken. Misschien heb jij ooit in je leven een fout vriendje gehad of een fout vriendinnetje. Maar net wat jouw smaak is. En dat foute vriendje was iemand die echt een voortdurende aantrekkingskracht op jou uitoefende terwijl jouw omgeving de hele tijd dacht wat: ziet ze in hem? Hij is haar liefde en aandacht helemaal niet waard en zij loopt als een makke puppy de hele tijd achter hem aan en blijft maar bedelen om een kruimeltje van zijn aandacht. Het is een waanzinnige foute gast...haha...

Misschien heb je ooit zo'n vriendje gehad en is er ooit misschien een moment geweest waarop jouw beste vriendin, jou een keer een vraag stelde waardoor je met andere ogen naar de jongen keek en er in één keer klaar mee was. Ineens kon je die jongen moeiteloos loslaten. Niet op wilskracht. Niet op volhouden, maar doordat je hem en alles wat je met hem deelde ineens in een ander daglicht zag en vanaf dat moment hield hij je niet meer in zijn greep.

Wat deed jouw vriendin nou? Ze vertelde je niet wat je moest doen, zoals je moeder of je vader dat deed, of de klasgenoten die je had. Nee, deed ze niet. Ze vertelde je niet wat je moest doen. Ze drong jou haar mening niet op. Ze gaf je geen advies, maar wat deed ze wel? Ze opende met haar vraag de deur naar een nieuw perspectief waardoor jij van gedachte veranderde. En daardoor ineens een andere werkelijkheid zag. Zij was daar onbewust jouw coach.

Dat is coaching.

Ze stelde jou een vraag waardoor jij ineens een ander perspectief kreeg op die jongen. Op die relatie.

En omdat we die vriendin niet altijd hebben, kan je natuurlijk kiezen voor een professional die dit bewust en in het kwadraat voor je doet. Met een grote bron aan kennis en tools en een rotsvast vertrouwen in jouw eigen kunnen en potentieel.

Nou, en dit is een investering van onschatbare waarde, omdat het een investering is die voor de rest van je leven rendeert. Je blijft daar de vruchten van plukken en in het geval van eten heb je jouw laatste dieet gevolgd. Je hebt ze niet meer nodig. Je kan je geld in je zak houden.

Jouw relatie met eten is veranderd omdat jij bent veranderd.

En nu denk je misschien wat: vroeg die vriendin dan...haha. Wat zou ze gevraagd hebben? Misschien vroeg ze alleen maar: hoe voel je je eigenlijk altijd als je bij hem vandaan gaat? Ik weet het niet. Ik weet niet wat ze heeft gevraagd, maar alleen al zo'n soort vragen kan een bewustzijn in je aanzetten waardoor je ineens een andere puzzel legt. Over die relatie en poef...De magie van de jongen is weg.

Ja, dus denk hierover na en huur een coach als jij zo'n vriendin niet hebt en huur een coach als je jezelf niet wilt horen zeggen: wauw, ik had dit jaren eerder moeten doen.

Ik wens je een mooie week en ik ben er volgende week weer. Tot gauw. Bye.

 

Vond je deze aflevering waardevol, dan is het downloaden van mijn gratis ebook Etenslessen de volgende stap in het oplossen van je strijd met eten. Ik geef je in dit boek een aantal onmisbare inzichten, maar ook een aantal praktische stappen waarmee je afvalt zonder dieet. Dus als je meer wilt dan alleen theoretische kennis opdoen gaat mijn ebook je daar zeker bij helpen.

Ja ik wil het ebook! >>